Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2018 privind desemnarea, pentru anul scolar 2018-2019, a reprezentantilor Consiliului local Chiojdu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Giurescu" Chiojdu 2018-09-28
38 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-09-28
37 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local 2018-09-28
36 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
35 / 2018 privind modificare HCL nr. 9 / 19.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
34 / 2018 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unor autoturisme aflate in propietatea comunei Chiojdu 2018-08-31
33 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
32 / 2018 privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local 2018-08-31
31 / 2018 privind insusirea conventiei intervenita intre UAT Chiojdu si Administratia Nationala "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita inregistrata la nr. 3435/17.07.2018 2018-07-20
30 / 2018 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, a terenului cu suprafata de 955mp, aferent Centrului de vizitare al sitului Siriu, pentru proiectul "Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”, finantat prin POIM Axa Prioritara 4, Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversifitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate 2018-07-20
29 / 2018 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2018-07-20
28 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 2018 2018-07-20
27 / 2018 privind completarea HCL nr. 51/2017 a Consiliului local Chiojdu privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2018-07-20
26 / 2018 privind insusirea Raportului de follow-up al Curtii de Conturi - Camera de Consturi Buzau privind modelul de deducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.18/20.06.2017 si Deciziei nr. 10/04.06.2018 a Curtii de Conturi - Camera de Consturi Buzau de prelungire a termenului de realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 18/20.06.2017 la UAT Chiojdu 2018-07-20
25 / 2018 privind aprobarea aplasarii unui sistem de garduri electrice, acordarea dreptului de acces la stana situata pe terenul propietate a comunei Chiojdu si aprobarea acordului de colaborare in cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu” 2018-07-20
Înapoi