Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2019-01-31
7 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 2018 2019-01-31
6 / 2019 privind aprobarea Retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 2019-01-31
5 / 2019 privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2019-01-31
4 / 2019 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2019-01-31
3 / 2019 privind implementarea proiectului "Asfaltare drum local in comune Chiojdu, jud. Buzau" prin masura 8/6B "Dezvoltarea satelor" lasata de GAL Valea Buzaului in cadrul PNDR 2014-2020 2019-01-22
2 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata a Consiliului local Chiojdu din data de 09 ianuarie 2019 2019-01-09
1 / 2019 privind acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local al comunei Chiojdu, a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31.12.2018 2019-01-09
50 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-12-14
49 / 2018 privind aprobarea sumei de 5000lei, reprezentand cotizatia anuala a Consiliului local Chiojdu, pentru implementarea proiectului depus pe submasura 19.2 "Sprijin pentru Implementarea Actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, al carui membru suntem 2018-12-14
48 / 2018 privind revocarea HCL nr. 44/20.11.2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor unui executor judecatoresc 2018-12-14
47 / 2018 privind aprobarea de fonduri pentru organizarea sarbatorii de Craciun 2018-12-14
46 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 2018-12-14
45 / 2018 privind modificarea HCL nr. 8/25.01.2018 a Consiliului local Chiojdu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2018-11-28
44 / 2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor unui executor judecatoresc 2018-11-20
Înapoi