Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru extinderea/constructia/reabilitarea investitiilor aferente acestora 2019-03-29
15 / 2019 privind aprobarea edificarii constructiei - casa de locuit pe limita unui teren propietate publica a comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-03-29
14 / 2019 privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-03-29
13 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului, la nivelul UAT comuna Chiojdu, jud. Buzau 2019-02-28
12 / 2019 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 0786A din 24.06.2016 incheiat intre Primaria comunei Chiojdu si SC RCS&RDS SA 2019-02-28
11 / 2019 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 0785A din 24.06.2016 incheiat intre Primaria comunei Chiojdu si SC RCS&RDS SA 2019-02-28
10 / 2019 privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-02-28
9 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna februarie 2019 2019-02-28
8 / 2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2019-01-31
7 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 2018 2019-01-31
6 / 2019 privind aprobarea Retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 2019-01-31
5 / 2019 privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2019-01-31
4 / 2019 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2019-01-31
3 / 2019 privind implementarea proiectului "Asfaltare drum local in comune Chiojdu, jud. Buzau" prin masura 8/6B "Dezvoltarea satelor" lasata de GAL Valea Buzaului in cadrul PNDR 2014-2020 2019-01-22
2 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata a Consiliului local Chiojdu din data de 09 ianuarie 2019 2019-01-09
Înapoi