HCL 19 / 2018-03

privind revocarea HCL nr.13/2018 a Consiliului local Chiojdu privind apobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din propietatea privata a comunei Chiojdu, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare a ofertantilor , Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu

Fișiere atașate

Înapoi