Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2016 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-04-28
23 / 2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Chiojdu 2016-04-28
22 / 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-04-28
21 / 2016 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata de interes local, avand ca asociati primariile comunelor Cislau, prin Consiliul local Cislau, Chijdu, prin Consiliul local Chiojdu, Catina, prin Consiliul local Catina, Magura, prin Consiliul local Magura, Unguriu, prin Consiliul local Unguriu, Calvini, prin Consiliul local Calvini si Viperesti, prin Consiliul local Viperesti 2016-03-28
20 / 2016 privind modificarea HCL nr. 5 / 05.02.2016 privind aprobara propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Chiojdu, sat Poenitele, in care a functionat Scoala Primara Poenitele, din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie 2016-03-28
19 / 2016 privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Chiojdu, in vederea sustinerii activitatii desfasurata de "Asociatia Sportiva Chiojdu" in anul 2016 2016-03-28
18 / 2016 privind organizarea pasunatului in anul 2016 2016-03-28
17 / 2016 privind stabilirea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniti din familii defevorizate pe anul 2015-2016 2016-03-28
16 / 2016 privind punerea la dispozitia Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Propietate asupra Terenurilor din comuna Chiojdu a unor terenuri aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu, in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite 2016-03-28
15 / 2016 privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2016 2016-03-28
14 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-03-28
13 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2016-03-28
12 / 2016 privind aprobarea unui imprumut din disponibilul anilor precedenti al bugetului local al comunei Chiojdu 2016-02-05
11 / 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2016-02-05
10 / 2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2015 2016-02-05
Înapoi