Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2016 privind aprobarea unui imprumut din disponibilul anilor precedenti al bugetului local al comunei Chiojdu 2016-02-05
11 / 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2016-02-05
10 / 2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2015 2016-02-05
9 / 2016 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2015 si aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2016 2016-02-05
8 / 2016 privind aprobarea propunerii Primarului comunei Chiojdu privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Chiojdu, aferente perioadei 01.01.2015 - 31.12.2015 2016-02-05
7 / 2016 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2016-02-05
6 / 2016 privind participarea comunei Chiojdu la constituira unui parteneriat public-privat in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pe Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) 2016-02-05
5 / 2016 privind aprobara propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Chiojdu, sat Poenitele, in care a functionat Scoala Primara Poenitele, din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie 2016-02-05
4 / 2016 privind modificarea si inlocuirea anexei nr. 1 la HCL nr. 41 / 2015 privind stabilira impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2016-02-05
3 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-02-05
2 / 2016 privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Chiojdu, prin infiintarea unui post de sofer microbuz scolar 2016-01-08
1 / 2016 privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2015 si din bugetul veniturilor proprii al comunei Chiojdu pe anul 2015 2016-01-08
41 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-11-03
39 / 2015 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local Comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2015-10-23
32 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2015 2015-08-31
Înapoi