Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2015 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare 2015-06-15
23 / 2015 privind aprobarea contractului de sponsorizare nr. 1766/06.04.2015 incheiat intre Primaria comunei Chiojdu si Asociatia DARIA\'S 2015-06-15
22 / 2015 privind aprobarea contractului de sponsorizare nr. 1325/06.04.2015 incheiat intre Spitalul Orasenesc Nehoiu si Primaria comunei Chiojdu 2015-06-15
20 / 2015 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii la biblioteca comunala 2015-05-14
18 / 2015 privind stabilirea unor masuri pentru indeplinirea obligatiilor ce revin comunei Chiojdu, cu privire la organizarea si desfasurarea executarii pedepselor si a masurilor neprivative de libertate 2015-04-24
17 / 2015 privind aprobarea aderarii comunei Chiojdu la parteneriatul public-privat, Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, pentru perioada de programare PNDR AXA-LEADER 2014-2020 2015-04-24
16 / 2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2015-04-24
15 / 2015 privind organizarea pasunatului in anul 2015 2015-04-24
4 / 2015 privind aprobara bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2015 2015-01-29
3 / 2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2015 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2015-01-29
Înapoi