Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-11-20
42 / 2018 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru finantarea activitatilor dedicate sarbatoririi Centenarului 2018-11-20
41 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna noiembrie 2018 2018-11-20
40 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 2018 2018-10-24
39 / 2018 privind desemnarea, pentru anul scolar 2018-2019, a reprezentantilor Consiliului local Chiojdu, in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale "Constantin Giurescu" Chiojdu 2018-09-28
38 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-09-28
37 / 2018 privind validarea unui mandat de consilier local 2018-09-28
36 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
35 / 2018 privind modificare HCL nr. 9 / 19.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
34 / 2018 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unor autoturisme aflate in propietatea comunei Chiojdu 2018-08-31
33 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-08-31
32 / 2018 privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local 2018-08-31
31 / 2018 privind insusirea conventiei intervenita intre UAT Chiojdu si Administratia Nationala "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita inregistrata la nr. 3435/17.07.2018 2018-07-20
30 / 2018 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, a terenului cu suprafata de 955mp, aferent Centrului de vizitare al sitului Siriu, pentru proiectul "Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”, finantat prin POIM Axa Prioritara 4, Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversifitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate 2018-07-20
29 / 2018 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2018-07-20
Înapoi