Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 2017 2017-07-31
31 / 2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionate al Consiliului Local Chiojdu, jud.Buzau 2017-07-31
30 / 2017 privind constatarea incetarii mandatului unui consilier local 2017-07-31
29 / 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-07-04
28 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2017 2017-05-30
27 / 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scoalar 2017-2018 2017-05-30
26 / 2017 privind aprobarea cumpararii unui teren 2017-04-28
25 / 2017 privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2017-04-28
24 / 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-04-28
23 / 2017 privind modificarea HCL nr. 30/26.08.2014 privind participarea comunei Chiojdu la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020" 2017-04-28
22 / 2017 privind numirea administratorului special al societatii Salub Eco Cis SRL la care comuna Chiojdu este asociat 2017-04-28
21 / 2017 privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2017-04-28
20 / 2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "TINUTUL VALEA BUZAULU" 2017-03-31
19 / 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-31
18 / 2017 privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2017-03-31
Înapoi