Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-11-26
55 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Modernizare drumuri locale comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2017-11-26
54 / 2017 privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul local aferent - pentru lucrarea "Amplasare statie mixta distributie carburanti (container mobil de benzina/motorina+gpl)" extravilan comuna Chiojdu 2017-11-22
53 / 2017 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun 2017-11-22
52 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-11-22
51 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017-11-22
50 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-11-22
49 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 2017 2017-10-31
48 / 2017 privind modificarea/completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-10-25
47 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-10-12
46 / 2017 privind aprobarea pretului de cumparare a terenului in suprafata de 492mp situat in comuna Chiojdu, satul Chiojdu, tarla 83 2017-10-03
45 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-09-25
44 / 2017 privind aprobarea modificarii nivelului unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu 2017-09-25
43 / 2017 privind desemnarea, pentru anul scolar 2017-2018, a reprezentantilor Consiliului local Chiojdu ca membrii in Consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala "Constantin Giurescu" Chiojdu 2017-09-25
42 / 2017 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-09-25
Înapoi