Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-04-28
23 / 2017 privind modificarea HCL nr. 30/26.08.2014 privind participarea comunei Chiojdu la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020" 2017-04-28
22 / 2017 privind numirea administratorului special al societatii Salub Eco Cis SRL la care comuna Chiojdu este asociat 2017-04-28
21 / 2017 privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2017-04-28
20 / 2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "TINUTUL VALEA BUZAULU" 2017-03-31
19 / 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-31
18 / 2017 privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2017-03-31
17 / 2017 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Chiojdu in anul 2017 2017-03-31
16 / 2017 privind aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2017 2017-03-31
15 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-03-31
14 / 2017 privind modificarea HCL nr. 8/24.02.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al comunei Chiojdu 2017-03-09
13 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
12 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
11 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri locale in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
10 / 2017 privind aprobarea investitiei "Extindere sistem de canalizare in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
Înapoi