Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2017 privind modificarea HCL nr. 8/24.02.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al comunei Chiojdu 2017-03-09
13 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
12 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
11 / 2017 privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri locale in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
10 / 2017 privind aprobarea investitiei "Extindere sistem de canalizare in comuna Chiojdu, jud. Buzau 2017-03-09
9 / 2017 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa, in anul 2017 2017-02-24
8 / 2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al comunei Chiojdu 2017-02-24
7 / 2017 privind organizarea pasunatului in anul 2017 2017-02-24
6 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Chiojdu a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 2016 2017-01-20
5 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2017-01-20
4 / 2017 privind aprobarea propunerii Primarului comunei Chiojdu privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Chiojdu, aferente perioadei 01.01.2016 - 31.12.2016 2017-01-20
3 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2017-01-20
2 / 2017 privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2017-01-20
1 / 2017 privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-01-20
65 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2016-12-29
Înapoi