Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-05-24
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea primelor de vacanta sub forma voucherelor de vacanta 2018-05-24
22 / 2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-04-27
21 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2018 2018-04-27
20 / 2018 privind organizarea pasunatului in anul 2018 2018-03-30
19 / 2018 privind revocarea HCL nr.13/2018 a Consiliului local Chiojdu privind apobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din propietatea privata a comunei Chiojdu, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare a ofertantilor , Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu 2018-03-30
18 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2018-03-30
17 / 2018 privind renumerotarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-03-30
16 / 2018 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2018-03-30
15 / 2018 privind modificarea HCL nr. 8/2018 a Consiliului local Chiojdu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2018-03-07
14 / 2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare 2018-02-28
12 / 2018 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Chiojdu in anul 2018 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-02-19
10 / 2018 privind aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2018 2018-02-19
9 / 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-02-19
Înapoi