Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2017 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" la care comuna Chiojdu este membru asociat 2017-09-25
40 / 2017 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local, com. Chiojdu, jud. Buzau finantat prin submasura 7.2 in cadrul contractului de finantare nr. C0720RM00011521000258/10.11.2016 incheiat intre AFIR/APDRP si comuna Chiojdu 2017-09-25
39 / 2017 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-08-28
38 / 2017 privind implementarea proiectului "Asfaltare drum local in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2017-08-28
37 / 2017 privind validarea unui mandat de consilier local 2017-08-28
36 / 2017 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2017-08-21
35 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2017-07-31
34 / 2017 privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, jud. Buzau in implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2017-07-31
33 / 2017 privind aprobarea utilizarii bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016 2017-07-31
32 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 2017 2017-07-31
31 / 2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionate al Consiliului Local Chiojdu, jud.Buzau 2017-07-31
30 / 2017 privind constatarea incetarii mandatului unui consilier local 2017-07-31
29 / 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2017-07-04
28 / 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri de cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2017 2017-05-30
27 / 2017 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scoalar 2017-2018 2017-05-30
Înapoi