Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 privind modificarea HCL nr. 8/2018 a Consiliului local Chiojdu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2018-03-07
14 / 2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare 2018-02-28
12 / 2018 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Chiojdu in anul 2018 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea organigramei si statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-02-19
10 / 2018 privind aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2018 2018-02-19
9 / 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2018 2018-02-19
8 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2018-01-25
7 / 2018 privind desemnarea consilierilor locali pentru semnarea dispozitiei primarului privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Chiojdu 2018-01-19
6 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-01-19
5 / 2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2018-01-19
4 / 2018 privind stabilirea unei cote de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2018-01-19
3 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 2017 2018-01-19
2 / 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-19
1 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2018-01-19
59 / 2017 privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu 2017-12-22
Înapoi