Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Construire dispensar uman in comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2018-01-25
7 / 2018 privind desemnarea consilierilor locali pentru semnarea dispozitiei primarului privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Chiojdu 2018-01-19
6 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2018-01-19
5 / 2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat 2018-01-19
4 / 2018 privind stabilirea unei cote de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Chiojdu 2018-01-19
3 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 2017 2018-01-19
2 / 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-19
1 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau - familia ocupationala "Administratie" 2018-01-19
59 / 2017 privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu 2017-12-22
58 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-12-22
57 / 2017 privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de catre Consiliul local Chiojdu si Primaria comunai Chiojdu, care constituie informatii de interes public 2017-12-22
56 / 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2017 2017-11-26
55 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general, precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr.1851/2013, aferente obiectivului de investitie "Modernizare drumuri locale comuna Chiojdu, jud. Buzau" 2017-11-26
54 / 2017 privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul local aferent - pentru lucrarea "Amplasare statie mixta distributie carburanti (container mobil de benzina/motorina+gpl)" extravilan comuna Chiojdu 2017-11-22
53 / 2017 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun 2017-11-22
Înapoi