Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2016 privind aproabrea unui imprumut din disponibilul anilor precedenti al bugetului local al comunei Chiojdu 2016-08-26
41 / 2016 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2016-08-26
40 / 2016 privind aprobarea unui contract de sponsorizare 2016-08-26
39 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-08-26
38 / 2016 privind aproabarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-08-26
37 / 2016 privind repartizarea consilierilor locali pe sate si zone ale comunei Chiojdu 2016-08-26
36 / 2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local Chiojdu in consiliul de administratie si al reprezentantului in comisia de evaluare si asigurarea calitatii educationale la Scoala Gimnaziala "Constantin Giurescu" Chiojdu 2016-08-26
35 / 2016 privind validarea unui mandat de consilier local 2016-08-26
34 / 2016 privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local 2016-08-26
33 / 2016 privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul comunei Chiojdu si pentru modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-07-01
32 / 2016 privind transformarea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-07-01
31 / 2016 privind aprobarea retelei scolare a comunei Chiojdu pentru anul scolar 2016-2017 2016-07-01
30 / 2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chiojdu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate 2016-06-22
29 / 2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-06-22
28 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-22
Înapoi