Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
19 / 2020 privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Baciu Maria, asistent personal pentru persoană cu handicap grav 2020-01-21
18 / 2020 privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Tufan Elena, asistent personal pentru persoabî cu handicap grav 2020-01-21
17 / 2020 privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Onica Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav 2020-01-21
16 / 2020 privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bazăpentru Duma Ana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav 2020-01-21
15 / 2020 privind Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru Bounegru Elena, asistent personal pentru persoană cu handicap grav 2020-01-21
14 / 2020 privind Rectificarea actului de casatorie nr.26/1993, exemplarul I și II, privind pe Ghezuroiu Petre-Gabriel si Burducea Mihaela 2020-01-20
13 / 2020 privind Stabilirea cuantumului indemnizatiei de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav 2020-01-14
12 / 2020 privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru gradinita pentru luna decembrie 2019 2020-01-14
11 / 2020 privind Numirea domnului Gherghiceanu Romulus, în funcția publică de execuție consilier achiziții publice, grad profesional superior, gradația de vechime 5, în cadrul compartimentului buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu 2020-01-14
10 / 2020 privind Stabilirea masurilor, condițiilor și programului de lucru, în care se va executa munca neremunerată în folosul comunității, de catre persoana față de care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală Moagher Cosmin-Andrei 2020-01-08
9 / 2020 privind Aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, căebuni,combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social 2020-01-07
8 / 2020 privind Convocarea, in sedință de îndată, a Consiliului local al comunei Chiojdu 2020-01-07
7 / 2020 privind Modificarea numărului de ore de muncă prestate de către titularul sau persoanele apte de muncă beneficiare de venit ninim garantat 2020-01-06
6 / 2020 privind Suspendarea ajutorului social Măcinic Florin 2020-01-06
5 / 2020 privind Suspendarea ajutorului social Cristinescu Gheorghe 2020-01-06
Înapoi