Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2020 privind însușirea dispoziției de șantier nr. 1/6.05.2020 pentru obiectivul de investiție „Întreținere și reparații DS 67 Pleșcioara, comuna Chiojdu” 2020-06-30
23 / 2020 privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Chiojdu este membru asociat 2020-05-29
22 / 2020 privind Inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-05-29
21 / 2020 privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna mai 2020 2020-05-29
20 / 2020 privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2020 2020-04-30
19 / 2020 privind Modificarea Hotărârii nr. 55/26.11.2017 a Consiliului Local Chiojdu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de investiție „Modernizare drumuri locale comuna Chiojdu, județul Buzău” 2020-04-30
18 / 2020 privind Aprobarea indexarii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% 2020-04-30
17 / 2020 privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2020 2020-04-30
16 / 2020 privind Organizarea pășunatului în anul 2020 2020-04-30
15 / 2020 privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-04-30
14 / 2020 privind Aprobarea Strategiei achizițiilor publice a comunei Chiojdu pentru anul 2020 2020-04-30
13 / 2020 privind aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2020 2020-02-28
12 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Chiojdu, județul Buzău 2020-02-28
11 / 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 54/22.11.2017 privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și Regulamentul local aferent –pentru lucrarea „Amplasare stație mixtă distribuție carburanți(container mobil de benzină/motorină+GPL)” extravilan comuna Chiojdu 2020-02-28
10 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna februarie 2020 2020-02-28
Înapoi