Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2016 privind completarea HCL nr. 41 / 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2016-09-30
48 / 2016 privind transformarea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-09-30
47 / 2016 privind desemnarea, pentru anul scolar 2016-2017, a reprezentantului Consiliului local Chiojdu pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei la Scoala Gimnaziala "Constantin Giurescu" Chiojdu 2016-09-30
46 / 2016 privind desemnarea, pentru anul scolar 2016-2017, a reprezentantilor Consiliului local Chiojdu ca membrii in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala "Constantin Giurescu" Chiojdu 2016-09-30
45 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a fucntiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-09-30
44 / 2016 privind aderarea comunei Chiojdu la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala jud. Buzau 2016-08-26
43 / 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Chiojdu pe anul 2016 2016-08-26
42 / 2016 privind aproabrea unui imprumut din disponibilul anilor precedenti al bugetului local al comunei Chiojdu 2016-08-26
41 / 2016 privind organizarea sarbatorii anuale "Targul Mariilor" 2016-08-26
40 / 2016 privind aprobarea unui contract de sponsorizare 2016-08-26
39 / 2016 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-08-26
38 / 2016 privind aproabarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-08-26
37 / 2016 privind repartizarea consilierilor locali pe sate si zone ale comunei Chiojdu 2016-08-26
36 / 2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local Chiojdu in consiliul de administratie si al reprezentantului in comisia de evaluare si asigurarea calitatii educationale la Scoala Gimnaziala "Constantin Giurescu" Chiojdu 2016-08-26
35 / 2016 privind validarea unui mandat de consilier local 2016-08-26
Înapoi