Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2016 privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local 2016-08-26
33 / 2016 privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul comunei Chiojdu si pentru modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-07-01
32 / 2016 privind transformarea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-07-01
31 / 2016 privind aprobarea retelei scolare a comunei Chiojdu pentru anul scolar 2016-2017 2016-07-01
30 / 2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chiojdu, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate 2016-06-22
29 / 2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-06-22
28 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-22
27 / 2016 privind constituirea Consiliului Local al comunei Chiojdu 2016-06-22
26 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local al comunei Chiojdu 2016-06-22
25 / 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Chiojdu, ale candidatilor alesi in data de 05 iunie 2016 2016-06-22
24 / 2016 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-04-28
23 / 2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Chiojdu 2016-04-28
22 / 2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii (functii publice si functii contractuale) pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, jud. Buzau 2016-04-28
21 / 2016 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata de interes local, avand ca asociati primariile comunelor Cislau, prin Consiliul local Cislau, Chijdu, prin Consiliul local Chiojdu, Catina, prin Consiliul local Catina, Magura, prin Consiliul local Magura, Unguriu, prin Consiliul local Unguriu, Calvini, prin Consiliul local Calvini si Viperesti, prin Consiliul local Viperesti 2016-03-28
20 / 2016 privind modificarea HCL nr. 5 / 05.02.2016 privind aprobara propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in comuna Chiojdu, sat Poenitele, in care a functionat Scoala Primara Poenitele, din unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie 2016-03-28
Înapoi