Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna mai 2019 2019-05-13
25 / 2019 privind aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare a gestiune a activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-04-23
24 / 2019 privind organizarea pasunatului in anul 2019 2019-04-23
23 / 2019 pentru aprobarea participarii comunei Chiojdu prin Consiliul local, in calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Progaz Buzau 2020" 2019-04-23
22 / 2019 privind punerea la dispozitia Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Propietate asupra Terenurilor din comuna Chiojdu a unor terenuri aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu, in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite 2019-04-23
21 / 2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4.6% 2019-04-23
20 / 2019 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Chiojdu in anul 2019 2019-04-23
19 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 2019 2019-04-23
18 / 2019 privind aprobarea bugetului venituri proprii pentru anul 2019 2019-04-23
17 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-04-23
16 / 2019 privind punerea la dispozitia "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru extinderea/constructia/reabilitarea investitiilor aferente acestora 2019-03-29
15 / 2019 privind aprobarea edificarii constructiei - casa de locuit pe limita unui teren propietate publica a comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-03-29
14 / 2019 privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in propietatea privata a comunei Chiojdu, jud. Buzau 2019-03-29
13 / 2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului, la nivelul UAT comuna Chiojdu, jud. Buzau 2019-02-28
12 / 2019 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 0786A din 24.06.2016 incheiat intre Primaria comunei Chiojdu si SC RCS&RDS SA 2019-02-28
Înapoi